CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ NĂM HỌC 2019 - 2020

Đăng lúc: 14:12:04 04/06/2020 (GMT+7)

 

PHÒNG GD & ĐT SẦM SƠN

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

 
 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

 

 


Sầm Sơn, ngày 08 tháng 8  năm 2019

 

 

 

 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ

NĂM HỌC 2019 - 2020

…………………………….

 

 

A/ Bộ máy – Nhân sự hội đồng sư phạm:

 

 I Bộ máy hoạt động:

 

-         Hiệu trưởng

-         Phó Hiệu trưởng

-         Thư ký hội đồng

-         Tổ trưởng Tổ xã hội

-         Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

-         Tổ trưởng Tổ Hành chính giám hiệu

-         Tổng phụ trách Đội

-         Bí thư Đoàn

-         Chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ

-         Chủ tịch Công đoàn

-         Kế toán

-         Thiết bị thí nghiệm

-         Thư viện

-         Văn thư

-         Trưởng ban thanh tra nhân dân

-         Trưởng ban phổ cập

-         Trưởng ban lao động

-         Trương Thị Hoài Giang

-         Lê Thị Thanh Hà

-         Cao Thị Nga

-         Trịnh Thị Thu Hường

-         Hoàng Thị Thuý

-         Nguyễn Thị Giang

-         Cao Văn Đồng

-         Hà Văn Quý

-   Trịnh Thị Thu Hường

-         Nguyễn Minh Long

-         Lê Thị Thảo

-         Văn Thị Thơm

-         Trương Hồng Nhung

-         Nguyễn Thị Giang

-         Đào Quang Việt

-         Nguyễn Thị Liên

-         Nguyễn Hữu Út

 

II.Chi uỷ  Chi bộ:

 

-         Bí thư  chi bộ:        Bà Trương Thị Hoài Giang

-         Phó Bí thư chi bộ:  Bà Lê Thị Thanh Hà

-         Uỷ viên:                 Ông Cao Văn Đồng

-         Số lượng đảng viên của chi bộ: 27

III. Ban chấp hành công đoàn:

 

-         Chủ tịch:                                                Ông Nguyễn Minh Long

-         Phó chủ tịch :                                         Ông Đào Quang Việt

-         Trưởng ban nữ công:                              Bà Trần Thị Hương

-          uỷ viên:                                                 Cao Thị Nga

IV Ban chấp hành Đoàn TNCS

-         Bí thư:         Ông Hà Văn Quý

-         Phó Bí thư:  Bà Nguyễn Thị Hồng

-         Uỷ viên:       Bà Hà Thị Thu

V Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ

 

-         Chi hội trưởng:  Bà Trịnh Thị Thu Hường

-         Chi hội phó:       Bà Trương Thị Hoài Giang

-    Uỷ viên:             Ông Cao Văn Đồng

* Cộng tác viên – Y tế học đường: Bà Văn Thị Thơm

VI Giáo viên chủ nhiệm các lớp:

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Stt

Họ và tên

Lớp

1.      

Hà Văn Quý

9A

9

Nguyễn Thị Hồng

7A

2.      

Lê Thị Thuỷ

9B

10

Nguyễn Lan Hương

7B

3.      

Lê Thị Bích Liên

9C

11

Đặng Thị Hiền

7C

4.      

Lê Thanh Hải

9D

12

Vũ Thị Tuyết Nga

7D

5.      

Nguyễn Thị Liên

8A

13

Trần Thị Thu

7E

6.      

Nguyễn Hữu Đại

8B

14

Nguyễn Thị Nga

6A

7.      

Đới Thị Nga

8C

15

Trần Tuấn Tú

6B

8.      

Hà Thị Thu

8D

16

Lê Thị Thắng

6C

 

 

 

17

Trần Thị Hương

6D

 

 

Nhóm trưởng các nhóm chủ nhiệm:

 

Đồng chí Hà Văn Quý: Trưởng nhóm chủ nhiệm khối 9, Đồng chí Nguyễn Thị Liên: Trưởng nhóm chủ nhiệm khối 8,  Đồng chí Nguyễn Thị Hồng: Trưởng nhóm chủ nhiệm khối 7,  Đồng chí Nguyễn Thị Nga: Trưởng nhóm chủ nhiệm khối 6

 

I.                  Biên chế lao động các tổ chuyên môn, công tác

1.     Tổ Khoa học tự nhiên:  17 người

 

Stt

Họ và tên

Chuyên môn

Ghi chú

1

Hoàng Thị Thuý

ĐH Hóa                   – TTCM

 

2

Lê Thanh Hải

Đại học Toán           – Giáo viên

 

3

Trần Tuấn Tú

Đại học Toán           – Giáo viên

 

4

Trần Thị Hương

Đại học Toán           – Giáo viên

 

5

Lê Thị Thuỷ

CĐ Toán Hóa          – Giáo viên

 

6

Nguyễn Thị Hồng

Đại học Toán           – Giáo viên

 

7

Trần Thị Dung

CĐ Sinh                   – Giáo viên

 

8

Đào Quang Việt

CĐ TDTT                – Giáo viên

 

9

Vũ Tuấn Hùng

CĐ TDTT                – Giáo viên

 

10

Nguyễn Lan Hương

Đại học KTCN        – Giáo viên

 

11

Nguyễn Hữu Đại

ĐH Lý                     – Giáo viờn

 

12

Vũ Thị Tuyết Nga

CĐ Toán Lý            – Giáo viên

 

13

Hà Văn Quý

Đại học Toán           – Giáo viên

 

14

Trần Thị Thu

Đại học Toán           – Giáo viên

 

15

Hà Thị Thu

Đại học Toán           – Giáo viên

 

16

Đặng Thị Hiền

Đại học Toán           – Giáo viên

 

17

Lê Thị Bích Liên

Đại học Toán           – Giáo viên

 

 

12 trình độ đại học, 5 trình độ cao đẳng

 

2. Tổ khoa học xã hội: 19 người ( 18 biên chế, 01 hợp đồng kể cả TPT Đội)

Stt

Họ và tên

Chuyên môn

Ghi chú

1

Trịnh Thị Thu Hường

Đại học Ngoại ngữ      - Tổ trưởng

 

2

Phạm Thị Dung

Cao đẳng Văn sử         -  Gíao viên

 

3

Cao Thị Nga

Đại học Văn                -  Gíao viên

 

4

Nguyến Thị Nga

Đại học Văn                - Giáo viên           

 

5

Nguyễn Thị Phương

Đại học Văn                - Giáo viên           

 

6

Nguyễn Minh Long

Đại học Địa                 - Giáo viên

 

7

Nguyễn Thị Liên

Đại học Ngoại ngữ       - Giáo viên

 

8

Nguyễn Hữu Út

Đại học Văn                - Giáo viên           

 

9

Lê Thị Thắng

Đại học Ngoại ngữ      - Giáo viên

 

10

Cao Văn Đồng

Đại học Ngoại ngữ       - Giáo viên

 

11

Mai Thị Hằng

Cao đẳng Nhạc           -  Giáo viên

 

12

Nguyễn Hữu Ngoan

ĐH Mỹ thuật               - Giáo viên

 

13

Đới Thị Nga

Đại học Văn                - Giáo viên           

 

14

Võ Thị Lan

Đại học Văn                - Giáo viên           

 

15

 

 

 

 

12 trình độ đại học, 2 trình độ cao đẳng

 

3. Tổ Hành chính giám hiệu: 05 người

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Trương Thị Hoài Giang

Hiệu trưởng

 

2

Lê Thị Thanh Hà

Phó hiệu trưởng

 

3

Lê Thị Thảo

Kế toán

 

4

Văn Thị Thơm

Thí nghiệm

 

5

Trương Hồng Nhung

Thư viện

 

6

Nguyễn Thị Giang

Văn phòng

 

 

4. Bố trí dạy các lớp HS năng khiếu Văn – Toán( Tự chọn  nâng cao )

a/ Các lớp Ngữ Văn

  - Đ/c Đới Thị Nga                   Lớp Văn 9

  - Đ/c Nguyễn Thị Phương      Lớp Văn 8

  - Đ/c Cao Thị Nga                 Lớp Văn 7

  - Đ/c Nguyễn Thị Nga            Lớp Văn 6

 b/ Các lớp Toán:

  - Đ/c Hà Văn Quý                   Lớp Toán 9

  - Đ/c            Trần Thị Thu                   Lớp Toán 8

  - Đ/c Nguyễn Thị Hồng                   Lớp Toán 7

  - Đ/c          Lê Thanh Hải                 Lớp Toán 6

b/ Các lớp Tiếng anh:

  - Đ/c Lê Thị Thắng                  Lớp Tiếng anh 9

  - Đ/c            Nguyễn Thị Liên            Lớp Tiếng anh 8

  - Đ/c Cao Văn Đồng              Lớp Tiếng anh 7

  - Đ/c          Trịnh Thị Thu Hường      Lớp Tiếng anh 6

 

7.  Phân công cốt cán bộ môn năm học 2019 – 2020

1.     Bà Lê Thị Thanh Hà                - Phó Hiệu trưởng               - Trưởng ban

2.     Bà Trịnh Thị Thu Hường                   - Tổ trưởng tổ KHXH - Cốt cán môn Tiếng anh

3.     Bà Cao Thị Nga                       - Thư ký HĐ               - Cốt cán môn Lịch sử

4.     Ông Nguyễn Minh Long                    - Giáo viên                  - Cốt cán môn Địa lý

5.     Bà Nguyễn Thị Phương            - Giáo viên                 - Cốt cán môn Ngữ văn

6.     Bà Mai Thị Hằng                    - Giáo viên                - Cốt cán môn Nhạc

7.     Bà Nguyễn Hữu Ngoan            - Giáo viên                - Cốt cán Mỹ thuật

8.     Bà Lê Thị Thuỷ                        - Giáo viên                - Cốt cán môn Toán

9.      Ông Nguyễn Hữu Đại              - Giáo viên                - Cốt cán môn Vật lý

10.   Bà Trần Thị Dung                            - Giáo viên                - Cốt cán môn Sinh học   

11.   Bà Hoàng Thị Thuý               - Tổ trưởng tổ KHTN  - Cốt cán môn Hóa

12.   Bà Nguyễn Lan Hương           - Giáo viên                  - Cốt cán môn C.Nghệ

13.   Ông Đào Quang Việt              - Giáo viên                - Cốt cán môn Thể dục

 

8. Phân công các nhóm phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn:

a) Tổ phổ cập phụ trách tổng hợp số liệu phổ cập GD THCS Phường Trường Sơn  gồm:

1.     Bà Nguyễn Thị Liên         – Tổ trưởng

2.     Bà Trần Thị Hương          – Tổ viên

b) Nhóm phụ trách phổ cập GD THCS theo các đơn vị khu phố  thuộc địa bàn Phường Trường Sơn gồm có các ông (bà) có tên sau đây:

 

 

STT

 

Khu phố

 

Giáo viên phụ trách

Nhóm trưởng

1

Vinh Sơn

 

 

2

Sơn Thắng

 

 

3

Sơn Lợi

 

 

4

Sơn Thuỷ

 

 

5

 Sơn Hải

 

 

6

Tài Lộc

 

 

7

Thành Ngọc

 

 

8

Bắc Nam

 

 

9

Trung Mới

 

 

 

II/ Lớp -  Học sinh

 

1.     Tổng số lớp: 17 lớp,  trong đó:

                         Lớp 6:  4 lớp                                           Lớp 7: 5 lớp

                         Lớp 8:  4 lớp                                           Lớp 9: 4 lớp

 

2.     Tổng số học sinh:         690  học sinh (tính đến 06/9/2019) trong đó :

                         Khối 6:       170     học sinh                         Khối 7:  192 học sinh

                         Khối 8:       171     học sinh                         Khối 9:  157 học sinh

 

 

        Trường sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Hiệu trưởng

 

 

 

Trương Thị Hoài Giang

 

 

 

 

 

 

 

Quê tôi

 

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
9360